Varför? 14 bra anledningar att välja abonnemang hos Kulturarkivet 365

För att kunna göra ett bra jobb – behövs rätt verktyg!

I en tid av digitalisering (& Corona) då antalet fysiska möten blir allt färre, blir det mänskliga mötet ännu viktigare och mer värdefullt. En av fördelarna med digital teknik, är att det finns möjlighet att erbjuda kultur och sociala aktiviteter på nya sätt. Kulturarkivet 365 – är ett digitalt verktyg som förenklar planering och genomförande av aktiviteter, samt skapar mångfald i aktivitetsutbudet. Innehållet är ett fräscht och roligt kultur och aktivitetsutbud, som väcker nyfikenhet och ger inspiration till nya aktiviteter och samtalsämnen. Användaren får hjälp att göra skillnad i det mänskliga mötet och låter det digitala, stötta arbetet inför och under aktiviteten. Allt material är digitalt och aktiviteterna är lätta att anpassa efter olika målgrupper med olika intressen och livssituationer. 

15 bra anledningar att teckna “365 Happy Days” abonnemang 

 • Vad ska vi göra?
  Som inspiration och hjälp för att hårt belastad personal lättare ska kunna planera och skapa små ljuspunkter i vardagen, finns almanackan 365 Happy Days. Den är fylld med temadagar, högtider, intressanta ämnen och aktiviteter som passar till varje månad. Allt material är digitalt och med ett klick, färdigt att användas direkt. Aktiviteterna sätter deltagarna i fokus och bygger på att skapa delaktighet, lust, nyfikenhet & glädje.
 • Vad ska vi prata om?
  Med 21 digitala magasin gör 365 Happy Days det enkelt att mötas i samtalet, oavsett ålder eller etniskt ursprung. Användaren bläddrar som i en tidning och väljer intressant läsning och roliga aktiviteter utifrån målgruppens intressen och historia.
 • “Det är de små ljuspunkterna i vardagen – som gör den stora skillnaden!”
   Att se möjligheter, HUR & VAD vi kan göra för att lyckas med detta – är 365 Happy Days syfte och målsättning.
 • Innehållet är både roligt och bildande. 
  Fakta som hör ihop med årstiderna, bakgrunden till varför vi firar högtider, traditioner och temadagar – är mixat med kända personer, quiz, dikter, citat, tips på samtalsämnen, humor, ”visste ni att”, kluringar och historiska händelser i Sverige och världen. Under varje magasin finns mallar till affischer och aktiviteter att skriva ut.
 • Kvalitetssäkring! Varför uppfinna hjulet på nytt och börja från steg 0? När man kan börja på steg 3, 4 eller 5! Med 365 Happy Days sker aktiviteter på samma sätt – oavsett vem som jobbar. Lägsta nivån höjs för det sociala innehållet i verksamheten.
 • Nationella värdegrunden
  I de flesta verksamheter finns redan eftermiddagskaffet & med 365 Happy Days, så kan vi på ett enkelt sätt ”LEVLA UPP” & förvandla den stunden till: ”Ett värdigt liv, samt en aktiv & meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” – alltså Nationella Värdegrundens intentioner.
 • Digitalt reminiscensverktyg!
  365 Happy Days bygger på retro, nostalgi och tillbakablickande på ”gamla friska minnen”. Mångfalden på teman kombinerat med musiklistor hjälper användaren att finna rätt “triggers”, anpassade efter olika personers intressen och historia – vilket förenklar kommunikation med personer som har en demensdiagnos. Aktiviteterna är enkla och kravlösa. De väcker minnen som leder till nya samtalsämnen, skapar gemenskap, närhet och stimulans.
 • Aktiviteterna är inte geografiskt bundna & kan därför utföras När – VAR – & HUR ofta som helst.
 • Motverka ensamhet – Digitala träffpunkter
  I sviterna av Corona kan tillvaron kännas lite trist och ensam för många. Det är begränsade besöksmöjligheter, sociala mötesplatser och aktiviteter fungerar inte fullt ut som de brukar. Med 365 Happy Days finns det möjlighet att erbjuda kultur och sociala aktiviteter på nya sätt, som kan förenkla omställningsarbetet kring detta. När användaren har färdiga aktiviteter att utgå ifrån är det mycket enklare att få igång digitala samtalsgrupper/studiecirklar med olika teman och innehåll. 
 • Jämställdheten på arbetsplatsen ökar!
  Oavsett ålder, erfarenheter, etniskt ursprung eller förkunskaper i olika ämnen – kan användaren skapa mervärde med kultur och roliga aktiviteter.
 • Win – Win
  När vi känner att vi att vi skapar glädje, gemenskap och välbefinnande för andra, då sätter en positiv spiral igång. Det är då vi känner arbetsglädje och arbetstillfredställelse och går hem från jobbet med en skön känsla i hjärtat.
 • Skapa mervärde – även när tiden är knapp.
  När aktiviteterna är färdiga & förberedelsejobbet är gjort…då blir det enkelt att skapa mervärde och göra skillnad i det mänskliga mötet, även när tiden är knapp. Tidsbesparingen som 365 Happy Days ger… ökar även möjligheten till fler spontana aktiviteter.
 • Det är enkelt! Inga krav på förkunskaper eller stora personalresurser.
 • 365 Happy Days är flexibelt Det funkar till olika målgrupper, i både små och stora sammanhang. På en bussresa, till eftermiddagskaffet, studiecirkel, ute i solen på en parkbänk, inne i lägenheten hos en sängliggande, fredagsmys, eller en kvart före maten. Det är en guldgruva för verksamheter som anordnar – Sociala träffpunkter – Cafeprogram – Volontärer – Kulturaktiviteter – Studiecirklar – Guldkant i vardagen.
 • Skapar mångfald i kultur och aktivitetsutbudet
  Idétorka och brist på förberedelsetid, kan ofta vara orsaken till att sociala aktiviteter prioriteras bort. 365 Happy Days är en digital idébank som löser upp idétorka, utvecklar verksamheten, ger inspiration och skapar mångfald i kultur & aktivitetsutbudet.Glöm idetorka! “365 Happy Days” är en skattkista fylld med möjligheter som förenklar hela årets aktivitetsplanering!

Att planera & fixa roliga aktiviteter, motverka ensamhet, skapa mervärde, delaktighet & välbefinnande – har aldrig varit enklare! Inga krav på förkunskaper eller mycket personal. Oavsett ålder eller etniskt ursprung. Med Kulturarkivet 365 kan ALLA – snabbt & enkelt – skapa mervärde och sätta guldkant på tillvaron med roliga aktiviteter & intressant läsning. 365 Happy DaysDigital idébank för aktiviteter & event. Glöm idétorka & tidskrävande aktivitetsplanering!