Varför? 14 bra anledningar att välja abonnemang hos Kulturarkivet 365

För att kunna göra ett bra jobb – behövs rätt verktyg!

365 Happy Days är en digital abonnemangstjänst – en idébank med färdiga aktiviteter som gör det enkelt att snabbt planera och fixa roliga aktiviteter, motverka ensamhet, skapa mervärde, delaktighet & välbefinnande.

365 Happy Days är enkelt! Det behövs inga förkunskaper eller mycket personal och oavsett ålder eller etniskt ursprung – så kan aktiviteter i verksamheten ske på samma sätt. Förberedelsejobbet är gjort. Allt material är digitalt och med ett klick i 365 Happy Days almanacka finns färdiga aktiviteter för hela året – klart att användas när var och hur ofta som helst. Glöm idétorka och tidskrävande aktivitetsplanering!

15 bra anledningar att teckna abonnemanget “365 Happy Days”

 • I en tid av digitalisering (& Covid-19) då antalet fysiska möten blir allt färre, då ökar det mänskliga mervärdets betydelse ännu mer. 365 Happy Days är en digital abonnemangstjänst – en idébank som förenklar och utvecklar nya arbetssätt för det sociala innehållet. Användaren får hjälp att göra skillnad i det mänskliga mötet och låter det digitala, stötta arbetet inför och under aktiviteten.

 • Idétorka? Vad ska vi göra?
  Almanackan 365 Happy Days har färdiga aktiviteter för hela året. Den är fylld med temadagar, högtider, historiska händelser, kända personer, intressanta ämnen och aktiviteter som passar till varje månad. Allt material är digitalt och med ett klick på “evenemangsmaterial”, finns allt material färdigt att användas direkt. Textmaterial, icebreakers, mallar till affischer, quiz, kluringar och musikaktiviteter att skriva ut. Till de flesta aktiviteterna finns även musiklistor till temat och bilder på Pinterest. Nya aktiviteter fylls på fortlöpande. Superenkelt och tidsbesparande!

 • Vad ska vi prata om? Det goda samtalet är en viktig men inte alltid så enkel aktivitet. Med 21 digitala magasin gör Kulturarkivet 365 det enkelt att mötas i samtalet, oavsett ålder eller etniskt ursprung. Användaren bläddrar som i en tidning och väljer intressant läsning och roliga aktiviteter utifrån målgruppens intressen och historia. Under varje magasin finns mallar till affischer och aktiviteter att skriva ut...men krångla inte till det om ni inte har så mycket tid eller att det inte passar er målgrupp. Grunden i materialet bygger på högläsning och samtal. Några av magasinens tema: Kända personer, 50-60-70-talet, Humor, Kärlek, Om Män, Gåtor & kluringar, Årstiderna (5 magasin), Elvis, Advent, Musikaktiviteter, Om Kvinnor, Icebreakers och Födelsedag som innehåller 20-30-40-talet.

 • För att inbjuda och väcka lusten att delta i olika aktiviteter, finns det färdiga affischmallar som du kan skriva ut. Det här är absolut inget måste… men det är ett bra sätt synliggöra verksamhetens aktiviteter (P.s ha inte så bråttom med att rensa anslagstavlan, låt det synas vilka aktiviteter som ni har haft.)

 • “Det är de små ljuspunkterna i vardagen – som gör den stora skillnaden!”
  Det som höjer välbefinnandet och känslan av livskvalitet är att vara i ett meningsfullt sammanhang varje dag. Att vara sedd, hörd, känna sig delaktig, prata om saker som jag tycker är roliga, skratta, känna gemenskap och ha kul. Aktiviteterna i 365 Happy Days sätter deltagarna i fokus och bygger på att motverka ensamhet, skapa mervärde, delaktighet och välbefinnande.

 • Kvalitetssäkring!
  Varför uppfinna hjulet på nytt och börja från steg 0? När man kan börja på steg 3, 4 eller 5! Med 365 Happy Days kan aktiviteter genomföras på samma sätt oavsett vem som jobbar = lägsta nivån höjs för det sociala innehållet i verksamheten. 365 Happy Days skapar mångfald i aktivitetsutbudet och gör det enkelt att dokumentera sociala innehållet i er verksamhet.

 • Nationella värdegrunden
  I de flesta verksamheter finns redan eftermiddagskaffet & med 365 Happy Days, så är det enkelt att ”LEVLA UPP” & förvandla den stunden till: ”Ett värdigt liv, samt en aktiv & meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” – alltså Nationella Värdegrundens intentioner.

 • 365 Happy Days är ett digitalt Reminiscensverktyg
  Mångfalden på teman kombinerat med musiklistor hjälper användaren att finna rätt “triggers”, som väcker minnen och förenklar kommunikationen med personer som har en demensdiagnos. Aktiviteterna är enkla och kravlösa. Högläsning och samtal skapar gemenskap, närhet och stimulans.

 • Kultur och hälsa är ett område på framväxt
  Forskning visar att kultur kan fungera som en viktig friskvårdsfaktor som bidrar till förbättrad hälsa och livskvalitet. Tyvärr kan idétorka, brist på kunskap eller förberedelsetid ofta vara orsaken till att kultur och sociala aktiviteter prioriteras bort. I linje med de svenska kulturpolitiska målen (om allas lika möjligheter att delta i kulturlivet) förenklar 365 Happy Days mångfaldsarbetet på kulturområdet och integrerar det som en del i er ordinarie verksamhet.

 • Aktiviteterna är inte geografiskt bundna & kan därför utföras När – VAR – & HUR ofta som helst.

 • Motverka ensamhet – Digitala träffpunkter
  I sviterna av Covid-19 kan tillvaron kännas lite trist och ensam för många. Det är begränsade besöksmöjligheter, sociala mötesplatser och aktiviteter fungerar inte fullt ut som de brukar. Med 365 Happy Days finns det möjlighet att erbjuda kultur och sociala aktiviteter på nya sätt, som kan förenkla omställningsarbetet kring detta. När användaren har färdiga aktiviteter att utgå ifrån är det enklare att komma igång med digitala samtalsgrupper/studiecirklar med olika teman och innehåll.

 • Jämställdheten på arbetsplatsen ökar! 365 Happy Days är enkelt! Inga krav på förkunskaper eller stora personalresurser. Oavsett ålder, erfarenheter, etniskt ursprung eller förkunskaper i olika ämnen – kan användaren skapa mervärde med kultur och roliga aktiviteter.

 • Win – Win
  När vi känner att vi att vi skapar glädje, gemenskap och välbefinnande för andra, då sätter en positiv spiral igång. Det är då vi känner arbetsglädje och arbetstillfredställelse och går hem från jobbet med en skön känsla i hjärtat.

 • Skapa mervärde – även när tiden är knapp
  När aktiviteterna är färdiga & förberedelsejobbet är gjort…då blir det enkelt att skapa mervärde och göra skillnad i det mänskliga mötet, även när tiden är knapp. Tidsbesparingen som 365 Happy Days ger ökar även möjligheten till fler spontana aktiviteter.

 • 365 Happy Days är flexibelt
  Allt material är digitalt och aktiviteterna är lätta att anpassa efter olika målgrupper med olika intressen och livssituationer. Det funkar i både små och stora sammanhang som individuella aktiviteter eller aktiviteter i grupp, på en bussresa, till eftermiddagskaffet, studiecirkel, ute i solen på en parkbänk, inne i lägenheten hos en sängliggande, fredagsmys, eller en kvart före maten. Det är en skattkista för verksamheter som anordnar – Sociala träffpunkter – Cafeprogram – Volontärer – Kultur & hälsa – Studiecirklar – Guldkant i vardagen –  Mötesplatser – Dagverksamheter – Vård och omsorgsboenden – Högläsare – Digitala träffar med socialt innehåll

365 Happy Days är en digital abonnemangstjänst – en idébank med färdiga aktiviteter för hela året. Glöm idétorka & tidskrävande aktivitetsplanering! Att planera & fixa roliga aktiviteter, motverka ensamhet, skapa mervärde, delaktighet & välbefinnande – har aldrig varit enklare!