Visste du att det finns pengar att söka för att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med välfärdsteknik?

Visste du att det finns pengar att söka för att verksamhetsutveckla äldreomsorgen med välfärdsteknik?

Hej, här kommer TIPS på hur din kommun får råd med välfärdsteknik

Just nu pågår en treårig satsning där kommuner kan ansöka om stimulansmedel. Den här omgången är sista ansökningsdag 1 december. Motsvarande resurser kommer även att kunna rekvireras under 2022. Medlen kan exempelvis användas till utvecklingsarbete för införande av digitala lösningar, utbildning av personal, upphandling och investering i olika välfärdstekniker samt bredband i särskilda boenden. Här kan du läsa mer om hur du ansöker

Min vision
Med 30 års erfarenhet som undersköterska och projektledare i äldreomsorgen – ville jag utveckla det sociala innehållet, skapa mångfald i aktivitetsutbudet och göra kultur mer tillgängligt. Min vision var att skapa ett verktyg till personalen som skulle göra det enkelt att sätta guldkant på tillvaron och skapa mervärde för boende och deltagare i olika verksamheter. Verktyget skulle vara enkelt och flexibelt. Inga krav på förkunskaper eller mycket personal och oavsett ålder eller etniskt ursprung, så skulle användaren snabbt kunna planera och fixa roliga aktiviteter, motverka ensamhet, skapa mervärde, delaktighet och välbefinnande.

Vid starten var Kulturarkivet 365 en idébank med tryckta magasin. Under drygt 7 års tid har jag utvecklat innehållet och funktionerna som numera kan ses som digitaliserat mervärde! 365 Happy Days är en digital abonnemangstjänst – en idébank som förenklar och utvecklar nya arbetssätt för det sociala innehållet. Användaren får hjälp att göra skillnad i det mänskliga mötet och låter det digitala, stötta arbetet inför och under aktiviteten.

Innehållet och funktionerna fortsätter att utvecklas och min förhoppning är att 365 Happy Days ska:

  • Ge inspiration och vara en idébank som skapar “365 Happy Days” i olika verksamheter.
  • Höja lägsta nivån (kvalitetssäkra) sociala innehållet. Aktiviteter sker på samma sätt oavsett vem som jobbar. 
  • Skapa mångfald i aktivitetsutbudet och göra kultur mer tillgängligt för alla.
  • Skapa Win – Win. När vi känner att vi att vi skapar glädje, gemenskap och välbefinnande för andra, då sätter en positiv spiral igång. Det är då vi känner arbetsglädje och arbetstillfredställelse och går hem från jobbet med en skön känsla i hjärtat.
  • Öppna upp för nya möjligheter med digitala träffar. I sviterna av Covid -19 kan mötesplatser och aktiviteter inte fungera fullt ut som det brukar…varför inte ha Skypefika med olika teman och innehåll?  
  • Väcka nyfikenhet. Göra vardagliga konversationer mer intressanta och underhållande.
  • Vara ett digitalt reminiscensverktyg! Användaren får hjälp att finna “triggers” och samtalsämnen som förenklar kommunikation med personer som har en demensdiagnos.  
  • Skapa mervärde – “Små ljuspunkter i vardagen” även när tiden är knapp.
  • Vara ett digitalt stöd vid aktivering och förenkla hela årets aktivitetsplanering.          

365 Happy Days är en digital abonnemangstjänst – en idébank med färdiga aktiviteter direkt i almanackan. Glöm idétorka & tidskrävande aktivitetsplanering! Att planera & fixa roliga aktiviteter, motverka ensamhet, skapa mervärde, delaktighet & välbefinnande – har aldrig varit enklare!