Information – teckna abonnemang Kulturarkivet 365

Vad ingår i 365 Happy Days abonnemang?

Vad ska vi göra? Vad ska vi prata om
Kulturarkivet 365 är en skattkista fylld med möjligheter! En digital idébank som löser upp idétorka, förenklar planering och genomförande av aktiviteter, ger inspiration & skapar mångfald i kultur & aktivitetsutbudet – 365 dagar/år.
Innehållet är både roligt & bildande. Fakta som hör ihop med årstiderna, bakgrunden till varför vi firar högtider, traditioner & temadagar – är mixat med kända personer, quiz, dikter, citat, humor, ”visste ni att”, kluringar &
historiska händelser i Sverige & världen. Användaren får hjälp att göra skillnad i det mänskliga mötet & låter det digitala, stötta arbetet inför och under aktiviteten.
Kulturarkivet 365 är ett Digitalt reminiscensverktyg – fyllt med retro & nostalgi, som hjälper användaren att finna “triggers” & samtalsämnen – som förenklar i kommunikation med personer som har en demensdiagnos.

Kulturarkivet 365 Magasin
Bläddra som en tidning och välj intressant läsning & roliga aktiviteter ur 21 flipbookmagasin. Under varje magasin finns mallar till affischer och aktiviteter att skriva ut direkt. 

365 Happy days – almanacka med eventmaterial
Som inspiration och hjälp för att lättare kunna planera & skapa små ljuspunkter i vardagen, finns en almanacka till Kulturarkivet 365. Den heter “365 Happy Days” och är fylld med tips på temadagar, högtider, intressanta ämnen och aktiviteter som passar till varje månad. Genom att klicka på “evenemangsmaterial” i almanackan, finns allt material färdigt att användas direkt. Textmaterial, Icebreakers, Affischmallar till aktiviteten, Musiklista, Aktivitetsmallar till quiz, kluringar och musikaktiviteter m.m SUPERENKELT & TIDSBESPARANDE! Verksamhetsplanering för hela året går snabbt och enkelt! Under 2021 kommer fler aktiviteter att fyllas på i “365 Happy days”.

Det blir en blogg, där jag ger tips till er som ska planera & fixa roliga aktiviteter, skapa mervärde, gemenskap, välbefinnande. Men jag kan inte börja blogga förrän jag har allt material och allt kring abonnemangen helt klart. Under tiden finns det möjlighet att ”prova på” några aktiviteter… Elvis, Marilyn Monroe, 1960 -talet, världsmästaren Ingo Johansson & Kaffenostalgi.

/Ankie Lidberg

21 flipbookmagasin med roliga aktiviteter & intressant läsning

"365 Happy Days" evenemangsmaterial i almanackan

Planera & fixa roliga aktiviteter, motverka ensamhet, skapa mervärde, delaktighet & välbefinnande – har aldrig varit enklare!

Abonnemang 365 Happy Days – Särskilt boende 
1 års licens innehåller 6 användarkonton. Obs! “
Användare” behöver inte vara bundet till en person. Ni kan ha användarlogin på en läsplatta, till varje enhet. Dessa användare kan användas helt fristående. Det går att logga in på mobil, webb eller läsplatta. Däremot kan tex användare 1, inte vara inloggad både på webb och läsplatta samtidigt. Om någon slutar eller ni på något sätt, vill ändra användare, då byter vi lösenord, så finns användaren kvar.

Abonnemang 365 Happy Days kostar 995 kr/månad, faktureras årsvis i förväg. Kostnaden för ett år blir 11.940 kr + 6% moms. 

Prisjämförelse 1: Abonnemangskostnad 1 SÄBO (1 licens med 6 användarkonton) utslaget på 52 veckor = 229 kr/ vecka.
Utslaget på 6 användare blir kostnaden 38 kr/vecka för varje enhet.
Prisjämförelse 2: Kulturarbetare som underhåller kostar mellan 1000 – 3000 kr/tillfälle.

Det finns möjlighet att köpa Kulturarkivet 365:s Dokumentbox med hängmappar (där utskrivna mallar kan förvaras) pris 349 kr + moms & frakt.

Abonnemang 365 Happy Days – Studieförbund & Föreningar:
1 användare -1 års licens kostar 995kr/mån, faktureras årsvis i förväg.
Kostnaden för ett år blir 11.940 kr + moms. Prisjämförelse: Abonnemangskostnaden för 1 licens (utslaget på 52 veckor) = 229 kr/ vecka Obs! “Användare” behöver inte vara bundet till en person. 

5 användare -1 års licens kostar 499kr/mån & användare, faktureras årsvis i förväg. Kostnaden för ett år blir 2495 kr/mån x 12 = 29940 kr + moms. Prisjämförelse: Abonnemangskostnaden för 5 licenser (utslaget på 52 veckor) = 115 kr/ vecka & användare. Dessa användare kan användas helt fristående. Det går att logga in på mobil, webb eller läsplatta. Däremot kan tex användare 1, inte vara inloggad både på webb och läsplatta samtidigt. Om någon slutar eller ni på något sätt, vill ändra användare, då byter vi lösenord, så finns användaren kvar.

10 användare -1 års licens kostar 399kr/mån & användare, faktureras årsvis i förväg. Kostnaden för ett år blir 3990 kr/mån x 12 = 47880 kr + moms. Prisjämförelse: Abonnemangskostnaden för 10 licenser (utslaget på 52 veckor) = 92 kr/ vecka & användare. Dessa användare kan användas helt fristående, se text ovan.

Det finns möjlighet att köpa Kulturarkivet 365:s Dokumentbox med hängmappar (där utskrivna mallar kan förvaras) pris 349 kr + moms & frakt.

Missa inte möjligheten att få stimulansmedel och stöd att utveckla digitala arbetssätt och välfärdsteknik i äldreomsorgen!

Läs mer och blankett att söka https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/overenskommelsealdreomsorg.31534.html

15 bra anledningar att välja abonnemang på 365 Happy Days

 • Vad ska vi göra?
  Som inspiration och hjälp för att hårt belastad personal lättare ska kunna planera och skapa små ljuspunkter i vardagen, finns almanackan 365 Happy Days. Den är fylld med tips på temadagar, högtider, intressanta ämnen och aktiviteter som passar till varje månad. Allt material är digitalt och med ett klick, färdigt att användas direkt. Aktiviteterna sätter deltagarna i fokus och bygger på att skapa delaktighet, lust, nyfikenhet & glädje.
 • Vad ska vi prata om?
 • Med 21 digitala magasin gör 365 Happy Days det enkelt att mötas i samtalet, oavsett ålder eller etniskt ursprung. Användaren bläddrar som i en tidning och väljer intressant läsning och roliga aktiviteter.
 • Glöm idetorka! En skattkista fylld med möjligheter!
  Brist på förberedelsetid kan ofta vara orsaken till att sociala aktiviteter prioriteras bort…men 365 Happy Days förenklar hela årets aktivitetsplanering. En digital idébank som löser upp idétorka, utvecklar verksamheten, ger inspiration och skapar mångfald i kultur & aktivitetsutbudet.
 • Innehållet är både roligt och bildande. 
  Fakta som hör ihop med årstiderna, bakgrunden till varför vi firar högtider, traditioner och temadagar – är mixat med kända personer, quiz, dikter, citat, tips på samtalsämnen, humor, ”visste ni att”, kluringar och historiska händelser i Sverige och världen. Under varje magasin finns mallar till affischer och aktiviteter att skriva ut.
 • Digitalt reminiscensverktyg!
  365 Happy Days bygger på retro, nostalgi och tillbakablickande på ”gamla friska minnen”. Mångfalden på teman kombinerat med musiklistor hjälper användaren att finna rätt “triggers”, anpassade efter olika personers intressen och historia – vilket förenklar kommunikation med personer som har en demensdiagnos. Aktiviteterna är enkla och kravlösa. De väcker minnen som leder till nya samtalsämnen, skapar gemenskap, närhet och stimulans.
 • Aktiviteterna är inte geografiskt bundna & kan därför utföras När – VAR – & HUR ofta som helst.
 • Motverka ensamhet – Digitala träffpunkter
  I sviterna av Corona kan tillvaron kännas lite trist och ensam för många. Det är begränsade besöksmöjligheter, sociala mötesplatser och aktiviteter fungerar inte fullt ut som de brukar. Med 365 Happy Days finns det möjlighet att erbjuda kultur och sociala aktiviteter på nya sätt, som kan förenkla omställningsarbetet kring detta. När användaren har färdiga aktiviteter att utgå ifrån är det mycket enklare att få igång digitala samtalsgrupper/studiecirklar med olika teman och innehåll. 
 • Jämställdheten på arbetsplatsen ökar!
  Oavsett ålder, erfarenheter, etniskt ursprung eller förkunskaper i olika ämnen – kan användaren skapa mervärde med kultur och roliga aktiviteter.
 • Kvalitetssäkring! Varför uppfinna hjulet på nytt och börja från steg 0? När man kan börja på steg 3, 4 eller 5! Med 365 Happy Days sker aktiviteter på samma sätt – oavsett vem som jobbar. Lägsta nivån höjs för det sociala innehållet i verksamheten.
 • Nationella värdegrunden
  I de flesta verksamheter finns redan eftermiddagskaffet & med 365 Happy Days, så kan vi på ett enkelt sätt ”LEVLA UPP” & förvandla den stunden… …till ”en aktiv & meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” – alltså Nationella Värdegrundens intentioner.
 • Win – Win
  När vi känner att vi att vi skapar glädje, gemenskap och välbefinnande för andra, då sätter en positiv spiral igång. Det är då vi känner arbetsglädje och arbetstillfredställelse och går hem från jobbet med en skön känsla i hjärtat.
 • Skapa mervärde – även när tiden är knapp.
  När aktiviteterna är färdiga & förberedelsejobbet är gjort…då blir det enkelt att skapa mervärde och göra skillnad i det mänskliga mötet, även när tiden är knapp. Tidsbesparingen som 365 Happy Days ger… ökar även möjligheten till fler spontana aktiviteter.
 • Det är enkelt! Inga krav på förkunskaper eller stora personalresurser.
 • 365 Happy Days är flexibelt Det funkar till olika målgrupper, i både små och stora sammanhang. På en bussresa, till eftermiddagskaffet, studiecirkel, ute i solen på en parkbänk, inne i lägenheten hos en sängliggande, fredagsmys, eller en kvart före maten. Det är en guldgruva för verksamheter som anordnar – Sociala träffpunkter – Cafeprogram – Volontärer – Kulturaktiviteter – Studiecirklar – Guldkant i vardagen.
 • “Det är de små ljuspunkterna i vardagen – som gör den stora skillnaden!”
   Att se möjligheter, HUR & VAD vi kan göra för att lyckas med detta – är 365 Happy Days syfte och målsättning.
Ankie Lidberg

Min förhoppning är att Kulturarkivet 365 ska:

 • Ge inspiration och visa på möjligheter, som utvecklar olika verksamheter.
 • Skapa Win – Win. Arbetsglädje och minskad förberedelsetid för användare. Glädje, gemenskap och feelgood hos deltagare.
 • Öppna upp för nya möjligheter med digitala träffar. I sviterna av Corona kan mötesplatser och aktiviteter inte fungera fullt ut som det brukar…varför inte ha Skypefika med olika teman och innehåll?  
 • Väcka nyfikenhet. Göra vardagliga konversationer mer intressanta och underhållande.
 • Skapa mångfald i aktivitetsutbudet.
 • Vara ett digitalt reminiscensverktyg!
  Där användaren får hjälp att finna “triggers” och samtalsämnen – som förenklar kommunikation med personer som har en demens diagnos.  
 • Skapa mervärde – även när tiden är knapp.
 • Vara ett digitalt stöd vid aktivering och ta bort idétorka vid aktivitetsplanering. 
 • Förenkla hela årets verksamhetsplanering
 • Höja lägsta nivån på sociala innehållet. Aktiviteter sker på samma sätt oavsett vem som jobbar.               
Skriv ut PDF och läs i lugn och ro!
Skriv ut PDF och läs i lugn och ro!

Inga krav på förkunskaper eller mycket personal. Oavsett ålder eller etniskt ursprung. Med Kulturarkivet 365 kan ALLA – snabbt & enkelt – skapa mervärde och sätta guldkant på tillvaron med roliga aktiviteter & intressant läsning. Kulturarkivet 365Digital idébank för aktiviteter & event. Glöm idétorka & tidskrävande aktivitetsplanering!