Upptäck möjligheterna med Kulturarkivet 365 – Läs & inspireras

För att kunna göra ett bra jobb – behövs rätt verktyg!

Digitaliserat mervärde!
I en tid av digitalisering (& Covid-19) då antalet fysiska möten blir allt färre, då ökar det mänskliga mervärdets betydelse ännu mer. 365 Happy Days är en digital abonnemangstjänst – en idébank som förenklar och utvecklar nya arbetssätt för det sociala innehållet. Användaren får hjälp att göra skillnad i det mänskliga mötet och låter det digitala, stötta arbetet inför och under aktiviteten. Allt material är digitalt och aktiviteterna är lätta att anpassa efter olika målgrupper med olika intressen och livssituationer. 

15 bra anledningar att teckna “365 Happy Days” abonnemang 

 • Vad ska vi göra? 365 Happy Days har färdiga aktiviteter för hela året – direkt i almanackan!
  Som inspiration och hjälp för att personal/användare lättare ska kunna planera och skapa små ljuspunkter i vardagen, finns almanackan 365 Happy Days. Den är fylld med temadagar, högtider, intressanta ämnen och aktiviteter som passar till varje månad. Allt material är digitalt och med ett klick, färdigt att användas direkt. Aktiviteterna sätter deltagarna i fokus och bygger på att motverka ensamhet, skapa mervärde, delaktighet och välbefinnande.
 • Vad ska vi prata om? Det goda samtalet är en viktig (men inte alltid så enkel aktivitet) som skapar mervärde fram till livets slut. 
  Med 21 digitala magasin gör Kulturarkivet 365 det enkelt att mötas i samtalet, oavsett ålder eller etniskt ursprung. Användaren bläddrar som i en tidning och väljer intressant läsning och roliga aktiviteter utifrån målgruppens intressen och historia.
 • “Det är de små ljuspunkterna i vardagen – som gör den stora skillnaden!”
  Det som höjer välbefinnandet och känslan av livskvalitet är att vara i ett meningsfullt sammanhang varje dag. Att vara sedd, hörd, känna sig delaktig, prata om saker som jag tycker är roliga, skratta, känna gemenskap och ha kul. Att se möjligheter, HUR & VAD vi kan göra för att lyckas med detta – är 365 Happy Days syfte och målsättning.
 • Allt material på ett ställe!  
  Fakta som hör ihop med årstiderna, bakgrunden till varför vi firar högtider, traditioner och temadagar – är mixat med kända personer, quiz, dikter, citat, tips på samtalsämnen, humor, ”visste ni att”, kluringar och historiska händelser i Sverige och världen. Under varje magasin och aktivitet i almanackan finns mallar till affischer, quiz, kluringar och musikaktiviteter att skriva ut. Till de flesta aktiviteterna finns även musiklistor till temat och bilder på Pinterest.
 • Kvalitetssäkring!
  Varför uppfinna hjulet på nytt och börja från steg 0? När man kan börja på steg 3, 4 eller 5! Med 365 Happy Days sker aktiviteter på samma sätt – oavsett vem som jobbar. Lägsta nivån höjs för det sociala innehållet i verksamheten.
 • Nationella värdegrunden
  I de flesta verksamheter finns redan eftermiddagskaffet & med 365 Happy Days, så kan vi på ett enkelt sätt ”LEVLA UPP” & förvandla den stunden till: ”Ett värdigt liv, samt en aktiv & meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” – alltså Nationella Värdegrundens intentioner.
 • 365 Happy Days är ett digitalt Reminiscensverktyg
  Mångfalden på teman kombinerat med musiklistor hjälper användaren att finna rätt “triggers”, som väcker minnen och förenklar kommunikationen med personer som har en demensdiagnos. Aktiviteterna är enkla och kravlösa. Högläsning och samtal skapar gemenskap, närhet och stimulans.  
 • Aktiviteterna är inte geografiskt bundna & kan därför utföras När – VAR – & HUR ofta som helst.
 • Motverka ensamhet – Digitala träffpunkter
  I sviterna av Covid-19 kan tillvaron kännas lite trist och ensam för många. Det är begränsade besöksmöjligheter, sociala mötesplatser och aktiviteter fungerar inte fullt ut som de brukar. Med 365 Happy Days finns det möjlighet att erbjuda kultur och sociala aktiviteter på nya sätt, som kan förenkla omställningsarbetet kring detta. När användaren har färdiga aktiviteter att utgå ifrån är det enklare att få igång digitala samtalsgrupper/studiecirklar med olika teman och innehåll. 
 • Jämställdheten på arbetsplatsen ökar!
  Oavsett ålder, erfarenheter, etniskt ursprung eller förkunskaper i olika ämnen – kan användaren skapa mervärde med kultur och roliga aktiviteter.
 • Win – Win
  När vi känner att vi att vi skapar glädje, gemenskap och välbefinnande för andra, då sätter en positiv spiral igång. Det är då vi känner arbetsglädje och arbetstillfredställelse och går hem från jobbet med en skön känsla i hjärtat.
 • Skapa mervärde – även när tiden är knapp.
  När aktiviteterna är färdiga & förberedelsejobbet är gjort…då blir det enkelt att skapa mervärde och göra skillnad i det mänskliga mötet, även när tiden är knapp. Tidsbesparingen som 365 Happy Days ger ökar även möjligheten till fler spontana aktiviteter.
 • Det är enkelt! Inga krav på förkunskaper eller stora personalresurser.
 • 365 Happy Days är flexibelt Det funkar till olika målgrupper, i både små och stora sammanhang. På en bussresa, till eftermiddagskaffet, studiecirkel, ute i solen på en parkbänk, inne i lägenheten hos en sängliggande, fredagsmys, eller en kvart före maten. Det är en guldgruva för verksamheter som anordnar – Sociala träffpunkter – Cafeprogram – Volontärer – Kulturaktiviteter – Studiecirklar – Guldkant i vardagen.
 • Skapar mångfald i aktivitetsutbudet och gör kultur mer tillgängligt för alla
  Idétorka och brist på förberedelsetid, kan ofta vara orsaken till att sociala aktiviteter prioriteras bort. 365 Happy Days är en digital idébank som löser upp idétorka, utvecklar verksamheten, ger inspiration och skapar mångfald i kultur & aktivitetsutbudet.

Upptäck Möjligheterna! Läs på bilderna & inspireras!

Bilder: Shutterstock, Canva, Pixabay, Wikimedia Commons, det fria medieförvaret, allmängods. Nationalmuseum.se/fria-bilder, köpt upphovsrätt till vissa bilder samt Kulturarkivet 365:s egna fotade och skapade bilder. Filmklipp: Youtube, SVT Öppet arkiv & Svensk film – Filmarkivet.se, Kungliga biblioteket. Radiofynd: Sveriges Radio. Layout: Lulegrafiska AB & Kulturarkivet AB

365 Happy Days är en digital abonnemangstjänst – en idébank med färdiga aktiviteter direkt i almanackan. Glöm idétorka & tidskrävande aktivitetsplanering! Att planera & fixa roliga aktiviteter, motverka ensamhet, skapa mervärde, delaktighet & välbefinnande – har aldrig varit enklare!