Användarvillkor Abonnemang 365 Happy Days – Kulturarkivet AB

Allmänna användarvillkor – Abonnemang 365 Happy Days – Kulturarkivet AB

 • För att kunna teckna och ta del av Kulturarkivet 365:s abonnemang, behövs internet.
 • Det behövs ingen krånglig installation av någon programvara.
 • Efter tecknat abonnemang skickas användarnamn och login till din e-post. På hemsidan kulturarkivet365.se loggar du in under fliken abonnemang & har tillgång till allt material direkt.
 • Kulturarkivet 365 har Responsive Design och justerar automatiskt webbsidan efter enheten som den visas på (webb, läsplatta, mobil).
 • Innehållet i Kulturarkivet 365 utvecklas hela tiden, både innehållsmässigt och tekniskt. Fler funktioner och aktiviteter kommer att fyllas på fortlöpande.

Försäljningsvillkor – Abonnemang 365 Happy Days – Kulturarkivet AB

 • Teckna abonnemang direkt på kulturarkivet.wetail.shop
 • För att kunna beställa måste du ha accepterat Kulturarkivet AB:s Licensvillkor.
 • För digitala abonnemangstjänster ges ingen returrätt.
 • När din beställning är mottagen, skickas en orderbekräftelse till din e-post. Kontrollera din orderbekräftelse, så att alla uppgifterna stämmer
 • Leverans – Efter mottagen orderbekräftelse, skickas användarnamn och login till din e-post, inom 1-2 dagar.
 • Avtalstid – Abonnemang 365 Happy Days – tecknas årsvis och förlängs automatiskt 12 månader åt gången vid dess förfallodag, om inte abonnemanget har avslutats.
 • Uppsägning av abonnemang skall ske skriftligt senast 1 månad före avtalstidens utgång. Nyttjanderätten på abonnemangstjänsten upphör vid uppsagt avtal.
 • Betalningsvillkor – Abonnemangskostnad /månad, faktureras årsvis i förväg. Betalning sker mot faktura. Fakturabeloppet skall finnas på Kulturarkivet AB:s bankkonto senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Licensvillkor – Abonnemang 365 Happy Days – Kulturarkivet AB

 • Licenstagaren är ansvarig för att samtliga användare informeras, respekterar och godkänner de användarvillkoren som gäller för Kulturarkivet AB:s abonnemang ”365 Happy Days”.
 • Licenstagaren får inte överlåta, upplåta eller på annat sätt sprida Kulturarkivet AB:s tilldelade inloggningsuppgifter och användarbehörigheter.
 • Licenstagaren/användare får inte skapa databaser, elektroniskt eller i pappersform, genom att systematiskt ladda ner och spara eller skriva ut delar av tjänsten, i syfte att dela Kulturarkivet 365:s material till kollegor i samma bransch, sälja eller ge bort material, eller göra tjänsten tillgänglig för tredje part.
 • Avstängning av abonnemang – Kulturarkivet AB förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan, stänga av ett abonnemang och häva avtalet utan återbetalningsskyldighet – om licenstagare/användare, nyttjar Kulturarkivet 365 som strider mot detta licensavtal.
 • Kulturarkivet AB har rätt att stänga av ett abonnemang om licenstagaren inte betalar förfallen faktura.
 • Licenstagaren är skyldig att informera om ändringar av relevant information såsom kontaktperson, adress, e-postadress och liknande.
 • Genom att bekräfta att du vill ingå ett avtal om digitalt abonnemang av Kulturarkivet 365 samtycker du till att leveransen påbörjas och att det därigenom inte finns någon ångerrätt.

Planera & fixa roliga aktiviteter, motverka ensamhet, skapa mervärde, delaktighet & välbefinnande – har aldrig varit enklare! Inga krav på förkunskaper eller mycket personal. Oavsett ålder eller etniskt ursprung. Med Kulturarkivet 365 kan ALLA – snabbt & enkelt – skapa mervärde och sätta guldkant på tillvaron med roliga aktiviteter & intressant läsning. Kulturarkivet 365Digital idébank för aktiviteter & event. Glöm idétorka & tidskrävande aktivitetsplanering!