Användarvillkor Abonnemang 365 Happy Days – Kulturarkivet AB

Allmänna användarvillkor – Abonnemang 365 Happy Days – Kulturarkivet AB

 • För att kunna teckna och ta del av Kulturarkivet 365:s abonnemang, behövs internet.
 • Det behövs ingen krånglig installation av någon programvara.
 • Efter tecknat abonnemang skickas användarnamn och login till din e-post. På hemsidan kulturarkivet365.se loggar du in under fliken abonnemang & har tillgång till allt material direkt.
 • 365 Happy Days har Responsive Design och justerar automatiskt webbsidan efter enheten som den visas på (webb, läsplatta, mobil).
 • Innehållet i 365 Happy Days utvecklas hela tiden, både innehållsmässigt och tekniskt. Fler funktioner och aktiviteter kommer att fyllas på fortlöpande.

Försäljningsvillkor – Abonnemang 365 Happy Days – Kulturarkivet AB

 • Teckna abonnemang direkt på kulturarkivet.wetail.shop
 • För att kunna beställa måste du ha accepterat Kulturarkivet AB:s Licensvillkor.
 • För digitala abonnemangstjänster ges ingen returrätt.
 • När din beställning är mottagen, skickas en orderbekräftelse till din e-post. Kontrollera din orderbekräftelse, så att alla uppgifterna stämmer
 • Leverans – Efter mottagen orderbekräftelse, skickas användarnamn och login till din e-post, inom 1-2 dagar.
 • Avtalstid – Abonnemang 365 Happy Days – tecknas årsvis och förlängs automatiskt 12 månader åt gången vid dess förfallodag, om inte abonnemanget har avslutats.
 • Uppsägning av abonnemang skall ske skriftligt senast 1 månad före avtalstidens utgång. Nyttjanderätten på abonnemangstjänsten upphör vid uppsagt avtal.
 • Betalningsvillkor – Abonnemangskostnad /månad, faktureras årsvis i förväg. Betalning sker mot faktura. Fakturabeloppet skall finnas på Kulturarkivet AB:s bankkonto senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Licensvillkor – Abonnemang 365 Happy Days – Kulturarkivet AB

 • Licenstagaren är ansvarig för att samtliga användare informeras, respekterar och godkänner de användarvillkoren som gäller för Kulturarkivet AB:s abonnemang ”365 Happy Days”.
 • Licenstagaren får inte överlåta, upplåta eller på annat sätt sprida Kulturarkivet AB:s tilldelade inloggningsuppgifter och användarbehörigheter.
 • Licenstagaren/användare får inte skapa databaser, elektroniskt eller i pappersform, genom att systematiskt ladda ner och spara eller skriva ut delar av tjänsten, i syfte att dela Kulturarkivet 365:s material till kollegor i samma bransch, sälja eller ge bort material, eller göra tjänsten tillgänglig för tredje part.
 • Avstängning av abonnemang – Kulturarkivet AB förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan, stänga av ett abonnemang och häva avtalet utan återbetalningsskyldighet – om licenstagare/användare, nyttjar 365 Happy Days på ett sätt som strider mot detta licensavtal.
 • Kulturarkivet AB har rätt att stänga av ett abonnemang om licenstagaren inte betalar förfallen faktura.
 • Licenstagaren är skyldig att informera om ändringar av relevant information såsom kontaktperson, adress, e-postadress och liknande.
 • Genom att bekräfta att du vill ingå ett avtal om digitalt abonnemang av 365 Happy Days samtycker du till att leveransen påbörjas och att det därigenom inte finns någon ångerrätt.

365 Happy Days är en digital abonnemangstjänst – en idébank med färdiga aktiviteter direkt i almanackan. Glöm idétorka & tidskrävande aktivitetsplanering! Att planera & fixa roliga aktiviteter, motverka ensamhet, skapa mervärde, delaktighet & välbefinnande – har aldrig varit enklare!