Användarvillkor Abonnemang 365 Happy Days – Kulturarkivet AB

Allmänna användarvillkor – Abonnemang 365 Happy Days 

 • För att kunna teckna och ta del av 365 Happy Days abonnemang behövs internetuppkoppling.
 • Efter tecknat abonnemang skickas användarnamn och lösenord till din e-post.
 • Logga in på hemsidan www.365happydays.se Under fliken abonnemang loggar du in med det användarnamn och lösenord som du fick i mailen, sen har du tillgång till allt material.
 • “Användare” behöver inte vara bundet till en person. Ni kan ha användarlogin på en läsplatta, till varje enhet. Dessa användare kan användas helt fristående. Däremot kan tex användare 1, inte vara inloggad både på webb och läsplatta samtidigt. Om någon slutar eller ni på något sätt, vill ändra användare, då byter vi lösenord, så finns användaren kvar.
 • 365 Happy Days har Responsive Design och justerar automatiskt webbsidan efter enheten som den visas på (webb, läsplatta, mobil).

Försäljningsvillkor – Abonnemang 365 Happy Days 365 Happy Days AB

 • Teckna abonnemang i 365 Happy Days webshop
 • För att kunna beställa måste du ha accepterat 365 Happy Days AB:s Licensvillkor.
 • För digitala abonnemangstjänster ges ingen returrätt.
 • När din beställning är mottagen, skickas en orderbekräftelse till din e-post. Kontrollera så att alla uppgifterna stämmer.
 • Leverans – Efter mottagen orderbekräftelse, skickas användarnamn och login till din e-post, inom 1-2 dagar.
 • Avtalstid – Abonnemang 365 Happy Days – tecknas årsvis och förlängs automatiskt 12 månader åt gången vid dess förfallodag, om inte abonnemanget har avslutats.
 • Uppsägning av abonnemang, det skall ske skriftligt senast 1 månad före avtalstidens utgång. Nyttjanderätten på abonnemangstjänsten upphör vid uppsagt avtal.
 • Betalningsvillkor – Abonnemangskostnad /månad, faktureras årsvis i förväg. Betalning sker mot faktura. Fakturabeloppet skall finnas på 365 Happy Days AB:s bankkonto senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Licensvillkor – Abonnemang 365 Happy Days – Leverantör 365 Happy Days AB

 • Licenstagaren är ansvarig för att samtliga användare informeras, respekterar och godkänner de användarvillkoren som gäller för abonnemang ”365 Happy Days”.
 • Licenstagaren/användare får inte överlåta, upplåta eller på annat sätt sprida 365 Happy Days AB:s tilldelade inloggningsuppgifter och användarbehörigheter.
 • Licenstagaren/användare får inte skapa databaser, elektroniskt eller i pappersform, genom att systematiskt ladda ner och spara eller skriva ut delar av tjänsten, i syfte att dela 365 Happy Days material till kollegor i samma bransch, sälja eller ge bort material, eller göra tjänsten tillgänglig för tredje part.
 • Avstängning av abonnemang – 365 Happy Days AB förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan, stänga av ett abonnemang och häva avtalet utan återbetalningsskyldighet – om licenstagare/användare, nyttjar 365 Happy Days som strider mot detta licensavtal.
 • 365 Happy Days AB har rätt att stänga av ett abonnemang om licenstagaren inte betalar förfallen faktura.
 • Licenstagaren är skyldig att informera om ändringar av relevant information såsom kontaktperson, adress, e-postadress och liknande.
 • Genom att bekräfta att du vill ingå ett avtal om digitalt abonnemang av 365 Happy Days samtycker du till att leveransen påbörjas och att det därigenom inte finns någon ångerrätt.

365 Happy Days är en digital abonnemangstjänst – en idébank med färdiga aktiviteter för hela året. Glöm idétorka & tidskrävande aktivitetsplanering! Att planera & fixa roliga aktiviteter, motverka ensamhet, skapa mervärde, delaktighet & välbefinnande – har aldrig varit enklare!